جواب brain MRI

سلام آقای دکتر شاه بیگی..گوهر تاج منصوری هستم بیمار شما در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۷ ب دلیل سر درد ب شما مراجعه کردم و شما برای من brain MRI تجویز کردید و قرار بر این شد که من جواب آن را برای شما ارسال کنم.لطفا جواب MRI را اعلام فرمایید.

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. الحمدلله ام آر شما نرمال است. برنامه ی درمانی خود را ادامه دهید.

حامیان مجله