ارسال جواب آزمایش VZV IgG پس از تزریق واکسن

با سلام جناب آقای دکتر شاه بیگی، بیمار با شماره پرونده ۲۹۱۱۹ هستم. قرار بود واکسن آبله مرغان بزنم تا بتونم ادامه درمان را انجام بدهم.(مصرف کپسول فینگولیمود) ۱۰ بهمن واکسن زدم و حالا جواب ازمایش مجدد VZV IgG را به پیوست فرستادم. لطفا بگین دوباره واکسن بزنم یا نه؟ یا اینکه مصرف فینگولیمود را زیر نظر خودتون شروع کنم؟ (مرکز بهداشت تزریق مجدد واکسن را در صورت لزوم ۱۰ اسفند تعیین کردند) پیشاپیش باتشکر از پاسخگوییتان جناب آقای دکتر

دکتر شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. واکسن باید تکرار شود

حامیان مجله