آیا تایسبری چهارم را تزریق کنم یا نه؟

سلام روز به خیر، از آذر ماه که اولین تایسبری و تزریق کردم تا الان که ماه اسفند هستیم آزمایش cd۱۹ و cd۲۰ من تقریبا ده برابر شده آیا اجازه دارم تایسبری چهارم را امروز تزریق کنم؟ جواب آزمایش cbc که دکتر شاه بیگی فرمودند پیوست است ضمنا من زمان انجام ازمایش کمی سرماخوردگی دارم

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. آزمایشات مشکلی ندارد. میتوانید تزریق را انجام دهید

حامیان مجله