جواب آزمایش به علت راه دور بودن

تشخیص سردرد میگرنی شدید داده اید پس از ام ار ای و تجویز قرص دپاکین نموده اید ولی فرمودید جواب آزمایش باید روئیت شود

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. آزمایشات خوب است. مصرف دپاکین و سایر داروهایتان را ادامه دهید.

حامیان مجله