جواب آزمایش

با سلام مادرم ۷۸ سال سن دارد برای چکاپ رگهای گردن آمدند جواب اسکن خوب بوده و شما فقط دارو برای تقویت حافظه و دری فولوتریرازین یک میلی تجویز نموده اید . و فرمودید حتما جواب آزمایش را ببیند. قبلا کبد چرب داشتند و شن ریزه در کلیه آبا اکنون هم دارند و دارویی باید مصرف کنند؟

دکتر کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام. لطا فرمت و اندازه ی تصاویر ارسالی را تصحیح رمایید

حامیان مجله