ام‌ اس‌

در‌ مورد‌ سوالی‌ که‌ پرسیده‌ بودم‌، ام‌ اس‌ دارم‌ وقرص‌ تبازیو‌ مصرف‌ میکنم‌ وعلایم‌ بی‌ حسی‌ پاهام‌ از‌ بین‌ رفته‌ ولی‌ موقع‌ راه‌ رفتن‌ پاهام‌ مورمور‌ میشه‌ وحالت‌ ضعف‌ پیدا‌ میکنه‌ ولی‌ باعث‌ زمین‌ خوردنم‌ نمیشه‌ ،جوشهای‌ پیشانیم‌ مربوط‌ به‌ مشکل‌ کبدی‌‌ میشه؟

دکتر سعید شاه بیگی به این سوال جواب داده است

تخصص :

با سلام سر موعد دوماهه تستهای کبدی هم چک شود. نگران نباشید. جوشهای صورت خیلی ارتباطی به مشکلات کبدی ندارد

حامیان مجله