مشاوره

باسلام وخسته نباشیدخدمت پزشک محترم وگرامی،ببخشید دررابطه بابیماران مادرزادی قلبی سوال داشتم ،آیا مبتلایان به بیماریهای مادرزادی قلب ، دارای سیستم ایمنی ضعیف ویانقص ایمنی هستندونیاز به مراقبتهای بیشتری دارند؟!من یک فرزندپسردارم که ۲۴،ساله هست ومبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بودکه تقریبا پیچیده وچندمورد باهم داشت ویکباردرسن سه سالگی شنت گذاشتندوعمل اصلی اوهم فونتان بود که درسن هشت سالگی ودرتهران انجام شدوخوشبختانه موفقیت آمیزبود وخداروشکرفعلا مشکلی ندارد، باتوجه به اینکه پسرمن مشکل مادرزادی قلبی داشته و عمل فونتان شده است ودرحال حاضرمشکلی ندارد ،آیاسیستم ایمنی بدنش مانند دیگر افراد هست ومشکل ضعف ایمنی یانقص ایمنی ندارد؟! البته ازکودکی تحت نظرفوق تخصص قلب کودکان وپزشک جراح میباشد ووارفارین مصرف میکندوهرچندماه ازجهت PTوINRچکاپ میشود واکوهم انجام میدهدوحال عمومی وی خوب است ، واکسن آنفلوانزا هم هرسال دریافت میکند،فقط میخواهم مطمئن باشم که پسرم سیستم ایمنی ضعیف و یانقص ایمنی نداردومانند دیگرهمسن وسالهای خودش میتواندزندگی عادی وطبیعی داشته باشدوجای نگرانی نیست وآیا نیازی هست آزمایشات خاصی برای بررسی سیستم ایمنی بدنش انجام شود؟!ممنون میشوم باتوجه به مواردی که توضیح دادم پاسخ همه سوالات رابدهیدوراهنمایی کنید تانگرانیم برطرف شود .باسپاس وتشکربسیارفراوان ازشما پزشک بزرگوار

دکتر ثنا کرم الهی به این سوال جواب داده است

تخصص :

دوست گرامی بیماریهای مادرزادی قلبی خصوصا پس از اصلاح به روش جراحی به خودی خود موجب ضعف ایمنی بیمار نمیشوند هرچند بسیاری ازین افراد نیازمند مراقبتهای خاصی خصوصا از نظر ابتلا به اندوکاردیت هستند. در مورد این مسئله که فرزند عزیزتان مبتلا به نقص ایمنی میباشد یا خیر ، بهتر است پزشک متخصص قلب ایشان نظر بدهند.

حامیان مجله